Year of passing Standard 10th (Batch)Name
1979-80Vinayak Bhalchandra Jambekar
1980-81Sunil Shantilal Vasa
1980-81Paras S. Hemani
1981-82Bankim Vaishnav
1981-82karia viral sumanbhai
1981-82Hitesh Pravinchandra Ganatra
1982-83Maheshwar Ishwarlal Pujari
1983-84AMIT BHUPATBHAI PAREKH
1983-84Sunit Hapani
1985-86NIRAJ A. CHHAYA
1986-87Deepa Vora Goda
1986-87Dr Vimal Sumatilal Hemani
1986-87Shital Parekh Doshi
1988-89Tejash N Desai
1988-89DHYANESH K VASAVADA
1988-89DHYANESH K VASAVADA
1988-89Chirag Bhupatrai Balani
1988-89KETAN BHUPENDRA BORKHETARIA
1989-90DHYANESH K VASAVADA
1990-00Bhavin kothari
  
1234